Ali planirate digitalizacijo svojega poslovanja?

Ste za en kratek klepet?

Prejete informacije bomo preučili in se pripravili na pogovor z vami, v kolikor nam dovolite, da vas kontaktiramo:
Vaše ime
Vaš e-mail
Vaša telefonska številka
Zagotavljamo vam 100% zaupnost

Hvala! V kratkem vas bomo kontaktirali.


Vaše podatke bomo uporabili zgolj za vzpostavitev kontakta in v kolikor ste izbrali prijavo na prejemanje najnovejših vsebinskih prispevkov.

Digitalna preobrazba podjetja ali organizacije je proces, ki traja od 9 mesecev do 3 let. Transformacija je danes odločilna za vse vrste podjetij in vse panoge poslovanja:

 • proizvodna podjetja na poti do preoblikovanja v Pametne tovarne na podlagi tehnologij Industrije 4.0
 • storitvena podjetja, katerih cilj je postati Digitalno podjetje na osnovi digitalne platforme
 • organizacije, raziskovalne inštitute
 • enote v sestavi javne uprave

Organizacija s preobrazbo korenito posodobi poslovne procese, rešitve, kadrovske kompetence in naravnanost zaposlenih, izkušnjo kupca in partnersko mrežo. S pomočjo digitalnih tehnologij poveča učinkovitost poslovanja in proaktivnost zaposlenih na digitaliziranih delovnih mestih.

digitalna preobrazba
Digitalna preobrazba v organizacijah in podjetjih

Področja digitalne preobrazbe

Da je digitalna preobrazba organizacije uspešna in prinaša pozitivne učinke na produktivnost in poslovanje, mora zajemati naslednja področja digitalnosti:

 1. Izkušnja kupca
 2. Podatkovna strategija
 3. Procesi in digitalne tehnološko-informacijske rešitve
 4. Digitalni poslovni modeli
 5. Poslovni procesi in postopki podprti z digitalno tehnologijo
 6. Pametni produkti in digitalne storitve
 7. Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest
 8. Digitalna in kibernetska varnost
 9. Industrija 4.0

S pomočjo akcijskega načrta digitalne preobrazbe in konkretnih digitalnih iniciativ se digitalna preobrazba izvaja na vseh ravneh poslovanja. Vodstvo je zadolženo za razvoj in skladnost digitalne strategije s poslovno strategijo organizacije, ki zajema in predvideva razvoj po vseh področjih s poudarkom na kupcih (CX) in zaposlenih (EX) kot virih z največjim potencialom ustvarjanja nove vrednosti in razvoja.

Uvedba digitalne preobrazbe v poslovanje

Predpogoj, ki velja za vsako večjo poslovno spremembo je, da je vodstvo podjetja navznoter usklajeno in prepričano, da potrebuje preobrazbo. Digitalna preobrazba je hkrati izziv in investicija, ki pomeni posvečanje denarnih,  delovnih, vodstvenih in ekspertnih virov tehnološkemu napredku podjetja.

Izvedba digitalne preobrazbe je po uvodni vpeljavi digitalnih tehnoloških in kompetenčnih temeljev precej ne-linearna. Manj kot je organizacija digitalno zrela, večji bo efekt razburkanja (angl. disruption), zato je glavno, da se v začetnih korakih osredotoči na dvig digitalnih kompetenc zaposlenih ter grajenju digitalno-inovativne organizacijske kulture.

V letu 2022 smo začeli eksperiment s testiranjem inteligence modela Chat GPT tako, da smo ga prosili, naj programatsko nariše [...]
Digitalna transformacija je obsežen proces, v katerem podjetja ali organizacije prenavljajo svoje poslovne procese, kulture in uporabniške izkušnje z namenom [...]
Mag. Primož Frelih je vpisan v katalog izvajalcev DIH Slovenije v okviru članstva v organizaciji IIBA. IIBA Slovenija sodeluje s [...]
V središču digitalne transformacije podjetja je še vedno človek. Inovativnost in kreativnost še kmalu ne bosta nadomeščeni z digitalnimi procesi. [...]
Časi utopičnega vizualiziranja digitalne prihodnosti so mimo. Danes bi moral biti cilj sleherne organizacije vključitev v digitalno ekonomijo, kar pomeni [...]
Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v [...]