Digitalna transformacija je obsežen proces, v katerem podjetja ali organizacije prenavljajo svoje poslovne procese, kulture in uporabniške izkušnje z namenom [...]
Časi utopičnega vizualiziranja digitalne prihodnosti so mimo. Danes bi moral biti cilj sleherne organizacije vključitev v digitalno ekonomijo, kar pomeni [...]
Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v [...]