Primož Frelih

Pozdravljeni! Hvala za vaš zanimanje o mojih izkušnjah in strokovnem ozadju. Odkar pomnim, namenjam največ svoje energije reševanju izzivov za doseganje drznih vizij, ki si jih postavljajo podjetja, start-upi v razvoju in ostale organizacije.

Brez vizije ni problemov 🙂

Ali povedano drugače: vizijo realiziramo skozi reševanje problemov na poti do nje. Resnični problemi imajo v praksi več pojavnih oblik, na splošno pa so vedno organizacijske, komunikacijske, tehnično-informacijske in voditeljske narave. Pogosto jih je težko jasno opredeliti, še posebej če jih opazimo prepozno in se jih večino časa niti ne zavedamo.

Moji profesionalni standardi:

 • terminskost – brez časovnic se skupinska energija ne aktivira in ne fokusira.
 • posluh za povratne informacije in ciljanje na prave probleme – vsako oddaljevanje od vizije (obotavljanje, upiranje, fiskiranje na preteklost, nefleksibilnost prilagajanja) je izguba časa.
 • kreatorstvo – povezovalno ustvarjanje, uporaba tehnoloških inovacij, AI, iznajdljivost skozi DIY, out-of-the-box razmišljanje, spodbujanje skritih talentov članov ekip.
 • iterativnost – “start small” za odkrivanje prave poti ter navigiranje v skladu s potrebami naročnika.
 • proaktivnost in growth mindset – smiselno investiranje razpoložljivega časa.
 • preprostost – razbijanje kompleksnosti na razumljive in obvladljive elemente. Minimalizem.
 • spoštovanje napak na nenehni poti: motivacija > uspeh > motivacija > uspeh …

Podrobnosti

 • vodstveno-tehnične izkušnje:
  • vodenje IKT oddelkov (kot CIO, kot startup CTO, …), vodenje kompleksnih IT projektov (PMP certificiran), vodenje razvoja programske opreme (agilni razvoj),
  • svetovanje pri digitalizacijskih načrtih uprav podjetij: modeliranje kreativnih digitalnih iniciativ (novih aplikacij, digitalnih poslovnih modelov, platform) in digitalne dopolnitve k poslovnim strategijam, agilno organiziranje strokovnih kadrov (scrum, kanban), QA & testiranje, vzpostavitev funkcijskih IT in digitalnih organizacijskih enot (QA, Product, development), programiranje oziroma hitri interaktivni razvoj prototipov
  • vodenje ekipnega strukturiranje relacijskih baz podatkov in funkcionalnosti aplikacij,
 • svetovalne izkušnje:
  • vodenje digitalnostnih delavnic (digitalna transformacija, Industrija 4.0, digitalna prodaja, digitalni marketing),
  • soft-skills osvežitvene delavnice za tehnološka podjetja
 • izobrazba: magister poslovne informatike (8/1 stopnja), certifikati: PMP, GA, PSPO I, PSM I
 • svetovanje in storitve: digitalna strategija, digitalna preobrazba, digitalni marketing, vodenje tehnoloških procesov, vodenje prodajnih digitalnih tehnologij in procesov, arhitektura aplikacij, Produktno vodenje, UX, SEO, treningi za povečevanje digitalne zrelosti organizacij in profilov
 • programiranje: front-end (JavaScript, CSS, jQuery, ajax, HTML), back-end (PHP, MySQL, API), WordPress prilagoditve po meri (brez 3rd party pluginov), WooCommerce prilagoditve po meri, Shopify Liquid, IOT prototipiranje, Home Assistant, ostalo osnovno (Python, Django, Go lang, …)

>> Kontaktni podatki

Referenčna področja

 • Certifikat PMP „Project Management Professional” (neprekinjeno veljaven od pridobitve v letu 2008)
 • Certifikat PSPO I za agilno lastništvo produktov: Professional Scrum Product Owner (2023)
 • Ceritfikat PSM I za agilno vodenje projektov: Professional Scrum Master (2023)
 • Član PMI, IIBA (od 2008)
 • Izkušnje in specializacija:
  • Podpora digitalnim transformacijam malim in srednjim podjetjem
   • Vsebinsko svetovanje o digitalnosti
   • Usmerjanje notranjih strokovnjakov in zunanjih izvajalcev (večinoma programerjev) za doseganje pričakovanih projektnih rezultatov razpisa
  • Vodenje IKT projetkov
   • Veliki IT projekti – projektni vodja sistema: komunikacija, sodelovanje z zunanjimi izvajalci in notranjimi deležniki, vsebinsko vodenje razvoja
   • Razvoj metodologije projektnega vodenja (optimizacija projektnega vodenja v ekipi)
  • Izvedba in-house izobraževanj
   • Izvedba izobraževanj in delavnic za osvojitev osnovnih pojmov digitalnosti
   • Izvedba naprednh delavnic za timsko oblikovanje digitalnih rešitev
   • 1-on-1 coachingi za onboarding novih članov v projekte ter ciljno motiviranje
  • Agilno vodenje projektov
   • Uvedba „Kanban” metodologije kot rešitev za medoddelčno izpopolnjevanje funkcionalnih specifikacij, QA in usmerjanje zunanjega izvajalca
   • Nenehna vpeljava organskih izboljšav za dislocirano programersko ekipo (večinoma 10+ programerjev) in poslovnimi deležniki
   • Uporaba sistemov za agilno projektno vodenje: Jira, Azure Devops, Trello, Asana
  • Vloga CIO, CTO
   • vodenje ekipe 10+ programerjev, backend, devops, frontend, QA inženirjev za in-house razvoj in vzdrževanje digitalne platforme
   • Usmerjanje agilnega razvoja in komunikacija z notranjimi (oddelki: Digitalni marketing, Customer support, Pricing, HR, B2B)  in zunanjimi (globalno) deležniki
   • Vzpostavitev Product management oddelka
  • Product management / ownership
   • Komunikacija na ravni CEO, COO za usmerjanje razvoja in iniciranje
   • Odkrivane funkcionalnosti, vsebinska podpora razvijalcem na nivoju oblikovanja podatkovne baze in API integracji
   • Pisanje funkcionalnih specifikacij za projekte razvoja programske kode, aplikacji in sistemske integracije
   • Modeliranje API poslovne logike v programu Postman (izdelava paketa za razvijalce integracji in usmerjanje razvoja)
  • Programiranje (PHP, Python, SQL, HTM, CSS, Javascript, jQuery, …)
   • Web aplikacije (spletne strani, intranet, aplikacije, kustomizacija WordPress platforme za različne naročnike – mala in srednja podjetja)
    • Vodilo pri WordPress razvoju: manj uporabe pluginov, več naročniku lastnih prilagoditev.
   • Spletne trgovine (kustomizacije programske kode Woocommerce paketa v skladu s potrebami naročnika)
   • Razvoj lastnega WordPress vtičnika
   • Izvajanje optimizacije WordPress spletnih strani in pohitritve delovanja za končne naročnike (SEO vidik: Core Web Vitals)
   • Django (Python) aplikacija za upravljanje s specifičnimi javnimi razpisi (npr. digitalnostnimi)
  • Ecommerce
   • Celovita ocena digitalnega poslovnega modela in učinkovitosti spletne prodaje
   • Usmerjanje UX procesa
   • Usmerjanje plačilnega procesa in implementacija novih plačilnih metod
   • Izvajanje projekta optimizacije stopnje konverzije (CRO, testiranje) in nenehnih izboljšav
   • SEO optimizacija spletnih strani
   • Spletna analitika Google analytics (napredno) – pridobljen certifikat (2018), Google search console
  • IOT
   • Koncipiranje in ideiziranje potencialnih IOT rešitev z naročniki, tehničnimi strokovnjaki in razvijalci
   • Razvoj prototipov npr. Pametna embalaža, Pametna vhodna vrata, Pametni dom z naročnikovim osebjem za končne kupce (B2B2C model stičnih točk s kupci)
   • Implementacija naprav in mikrokontrolerjev (npr. Raspberry Pi, Esp32, …), senzorjev in komunikacijskih protokolov zigbee, wifi, 433mhz.