Primož Frelih – ekspert za projektno vodenje in digitalne rešitve

Do pravih ciljev z reševanjem pravih izzivov.

Pozdravljeni! Hvala za vaše zanimanje o mojih izkušnjah in strokovnem ozadju. Odkar pomnim, namenjam največ svoje energije reševanju izzivov za doseganje drznih vizij, ki si jih postavljajo podjetja, start-upi v razvoju in organizacije, ki delujejo na različnih področjih.

>> Kontaktirajte me

Kot svetovalec si prizadevam za uvedbo čim manj novih pravil in njihov čim večji učinek.

Kot vodja si prizadevam za razvoj kompetentnosti ekipe, da čim prej postane suverena povezana enota, ki proizvaja novo vrednost in samostojno sprejema ali predlaga odločitve.

Kot uvajalec sprememb v tehnoloških okoljih si v vaši ekipi želim odgovorne, samostojne, zaupanja vredne sodelavce, ki kritično razmišljajo, se za cilje zavzamejo in ne potrebujejo micro-managementa, hand-holdinga, baby-sittinga … in takšni tudi postanejo.

Moje veljavne certifikacije:

 • Project Management Professional (PMP)® Certification
 • Professional Scrum Master™ I (PSM I)
 • Professional Scrum Product Owner™ I (PSPO I)
 • Generative AI Overview for Project Managers
 • Data Landscape of GenAI for Project Managers
 • NLP Master (NLPTA)

Izobrazba:

 • Magister poslovne informatike (VIII./1; 2009; EF, Univerza v Ljubljani)

Moji profesionalni standardi:

 • terminskost – brez časovnic se skupinska energija ne aktivira in ne fokusira.
 • posluh za povratne informacije in ciljanje na prave probleme – vsako oddaljevanje od vizije (obotavljanje, upiranje, fiskiranje na preteklost, nefleksibilnost prilagajanja) je izguba časa.
 • kreatorstvo – povezovalno ustvarjanje, uporaba tehnoloških inovacij, AI, iznajdljivost skozi DIY, out-of-the-box razmišljanje, spodbujanje skritih talentov članov ekip.
 • iterativnost – “start small” za odkrivanje prave poti ter navigiranje v skladu s potrebami naročnika.
 • proaktivnost in growth mindset – smiselno investiranje razpoložljivega časa.
 • preprostost – razbijanje kompleksnosti na razumljive in obvladljive elemente. Minimalizem.
 • spoštovanje napak na nenehni poti: motivacija > uspeh > motivacija > uspeh …
 • Getting things done.

Podrobnosti

 • vodstveno-tehnične izkušnje:
  • vodenje IKT oddelkov (kot CIO, kot startup CTO, …), vodenje kompleksnih IT projektov (PMP certificiran), vodenje razvoja programske opreme (agilni razvoj),
  • svetovanje pri digitalizacijskih načrtih uprav podjetij: modeliranje kreativnih digitalnih iniciativ (novih aplikacij, digitalnih poslovnih modelov, platform) in digitalne dopolnitve k poslovnim strategijam, agilno organiziranje strokovnih kadrov (scrum, kanban), QA & testiranje, vzpostavitev funkcijskih IT in digitalnih organizacijskih enot (QA, Product, development), programiranje oziroma hitri interaktivni razvoj prototipov
  • vodenje ekipnega strukturiranje relacijskih baz podatkov in funkcionalnosti aplikacij,
 • svetovalne izkušnje:
  • vodenje digitalnostnih delavnic (digitalna transformacija, Industrija 4.0, digitalna prodaja, digitalni marketing),
  • soft-skills osvežitvene delavnice za tehnološka podjetja
 • izobrazba: magister poslovne informatike (8/1 stopnja), certifikati: PMP, GA, PSPO I, PSM I
 • svetovanje in storitve: digitalna strategija, digitalna preobrazba, digitalni marketing, vodenje tehnoloških procesov, vodenje prodajnih digitalnih tehnologij in procesov, arhitektura aplikacij, Produktno vodenje, UX, SEO, treningi za povečevanje digitalne zrelosti organizacij in profilov
 • programiranje: front-end (JavaScript, CSS, jQuery, ajax, HTML), back-end (PHP, MySQL, API), WordPress prilagoditve po meri (brez 3rd party pluginov), WooCommerce prilagoditve po meri, Shopify Liquid, IOT prototipiranje, Home Assistant, ostalo osnovno (Python, Django, Go lang, …)

Referenčna področja

 • Certifikat PMP „Project Management Professional” (neprekinjeno veljaven od pridobitve v letu 2008)
 • Certifikat PSPO I za agilno lastništvo produktov: Professional Scrum Product Owner (2023)
 • Ceritfikat PSM I za agilno vodenje projektov: Professional Scrum Master (2023)
 • Član PMI, IIBA (od 2008)
 • Izkušnje in specializacija:
  • Podpora digitalnim transformacijam malim in srednjim podjetjem
   • Vsebinsko svetovanje o digitalnosti
   • Usmerjanje notranjih strokovnjakov in zunanjih izvajalcev (večinoma programerjev) za doseganje pričakovanih projektnih rezultatov razpisa
  • Vodenje IKT projetkov
   • Veliki IT projekti – projektni vodja sistema: komunikacija, sodelovanje z zunanjimi izvajalci in notranjimi deležniki, vsebinsko vodenje razvoja
   • Razvoj metodologije projektnega vodenja (optimizacija projektnega vodenja v ekipi)
  • Izvedba in-house izobraževanj
   • Izvedba izobraževanj in delavnic za osvojitev osnovnih pojmov digitalnosti
   • Izvedba naprednh delavnic za timsko oblikovanje digitalnih rešitev
   • 1-on-1 coachingi za onboarding novih članov v projekte ter ciljno motiviranje
  • Agilno vodenje projektov
   • Uvedba „Kanban” metodologije kot rešitev za medoddelčno izpopolnjevanje funkcionalnih specifikacij, QA in usmerjanje zunanjega izvajalca
   • Nenehna vpeljava organskih izboljšav za dislocirano programersko ekipo (večinoma 10+ programerjev) in poslovnimi deležniki
   • Uporaba sistemov za agilno projektno vodenje: Jira, Azure Devops, Trello, Asana
  • Vloga CIO, CTO
   • vodenje ekipe 10+ programerjev, backend, devops, frontend, QA inženirjev za in-house razvoj in vzdrževanje digitalne platforme
   • Usmerjanje agilnega razvoja in komunikacija z notranjimi (oddelki: Digitalni marketing, Customer support, Pricing, HR, B2B)  in zunanjimi (globalno) deležniki
   • Vzpostavitev Product management oddelka
  • Product management / ownership
   • Komunikacija na ravni CEO, COO za usmerjanje razvoja in iniciranje
   • Odkrivane funkcionalnosti, vsebinska podpora razvijalcem na nivoju oblikovanja podatkovne baze in API integracji
   • Pisanje funkcionalnih specifikacij za projekte razvoja programske kode, aplikacji in sistemske integracije
   • Modeliranje API poslovne logike v programu Postman (izdelava paketa za razvijalce integracji in usmerjanje razvoja)
  • Programiranje (PHP, Python, SQL, HTM, CSS, Javascript, jQuery, …)
   • Web aplikacije (spletne strani, intranet, aplikacije, kustomizacija WordPress platforme za različne naročnike – mala in srednja podjetja)
    • Vodilo pri WordPress razvoju: manj uporabe pluginov, več naročniku lastnih prilagoditev.
   • Spletne trgovine (kustomizacije programske kode Woocommerce paketa v skladu s potrebami naročnika)
   • Razvoj lastnega WordPress vtičnika
   • Izvajanje optimizacije WordPress spletnih strani in pohitritve delovanja za končne naročnike (SEO vidik: Core Web Vitals)
   • Django (Python) aplikacija za upravljanje s specifičnimi javnimi razpisi (npr. digitalnostnimi)
  • Ecommerce
   • Celovita ocena digitalnega poslovnega modela in učinkovitosti spletne prodaje
   • Usmerjanje UX procesa
   • Usmerjanje plačilnega procesa in implementacija novih plačilnih metod
   • Izvajanje projekta optimizacije stopnje konverzije (CRO, testiranje) in nenehnih izboljšav
   • SEO optimizacija spletnih strani
   • Spletna analitika Google analytics (napredno) – pridobljen certifikat (2018), Google search console
  • IOT
   • Koncipiranje in ideiziranje potencialnih IOT rešitev z naročniki, tehničnimi strokovnjaki in razvijalci
   • Razvoj prototipov npr. Pametna embalaža, Pametna vhodna vrata, Pametni dom z naročnikovim osebjem za končne kupce (B2B2C model stičnih točk s kupci)
   • Implementacija naprav in mikrokontrolerjev (npr. Raspberry Pi, Esp32, …), senzorjev in komunikacijskih protokolov zigbee, wifi, 433mhz.