Digitalna transformacija je obsežen proces, v katerem podjetja ali organizacije prenavljajo svoje poslovne procese, kulture in uporabniške izkušnje z namenom [...]
Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v [...]