Najem zunanjega vodje projektov predstavlja smiselen korak za organizacije iz več razlogov. Prvič, zunanji vodje projektov prinašajo s seboj bogate izkušnje in strokovno znanje iz različnih projektov in industrij, kar organizaciji pomaga pri obvladovanju specifičnih izzivov in težav, s katerimi se sooča. Njihova ekspertiza je ključna za zagotavljanje uspešnosti projekta.

Drugič, zunanji vodje projektov so bolj nepristranski in objektivni, saj nimajo vgrajenih notranjih pristranosti ali konfliktov interesov, ki bi vplivali na njihove odločitve. To privede do boljšega upravljanja projektov in boljših odločitev.

Tretjič, v primerih, ko organizacija nima dovolj internih virov ali izkušenih vodij projektov, najem zunanjega vodje projektov pripomore k večji učinkovitosti in hitrejšemu izvajanju projektov. Zunanji vodja prinese dodatne kapacitete in veščine ter omogoči, da se projekt izvede v zahtevanem času.

Poleg tega so zunanji vodje projektov specializirani za določene vrste projektov ali industrij. To pomeni, da prinašajo specifično znanje in izkušnje, ki so potrebne za uspeh projekta, kar organizaciji omogoča dostop do teh specializiranih veščin.

Najem zunanjega vodje projektov tudi omogoči internim ekipam, da se osredotočijo na svoje osnovne naloge in dejavnosti, medtem ko se vodja projekta ukvarja s projektom. To poveča produktivnost internih ekip in zagotavlja, da se projekt izvaja brez nepotrebnih prekinitev.

Skupaj s temi prednostmi najem zunanjega vodje projektov prinaša tudi hitrejšo izvedbo, manj administracije, zmanjšanje tveganja, neodvisno oceno in prilagodljivost glede na potrebe organizacije. Vse to so razlogi, zakaj organizacije razmišljajo o najemu zunanjih vodij projektov za boljše upravljanje in izvedbo projektov ter za izkoriščanje strokovnega znanja in izkušenj zunanjih strokovnjakov.

Zunanji vodja projektov

Zunanji vodja projektov igra ključno vlogo pri uspešnem vodenju projektov izven notranjih struktur organizacije. Njegova vloga zahteva specializirano znanje in veščine, saj se pogosto sooča z izzivi, ki izhajajo iz sodelovanja z različnimi zunanjimi partnerji ali izvajalci. Njegova osnovna naloga je zagotoviti, da se projekt izvaja v skladu z zastavljenimi cilji, proračunom in časovnimi roki, kar zahteva natančno načrtovanje, usklajevanje in upravljanje vseh projektovnih dejavnosti. Kljub temu, da ni neposredno zaposlen v organizaciji, mora zunanji vodja projektov dobro razumeti notranje procese in potrebe svojega naročnika, da lahko učinkovito vodi projekt. Poleg tega je odgovoren za vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije med različnimi deležniki, kar vključuje naročnika, izvajalce, ekipo projekta in morebitne tretje stranke. To vključuje tudi reševanje morebitnih konfliktov in težav ter zagotavljanje, da so vsi deležniki ustrezno obveščeni o napredku projekta, morebitnih spremembah in tveganjih. Poleg tega zunanji vodja projektov skrbi za oceno stroškov, upravljanje tveganj ter izbor in koordinacijo izvajalcev projekta. Prav tako je njegova naloga zagotavljati izpolnjevanje vseh regulativnih zahtev in meril kakovosti, kar je ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta. Skozi celoten proces mora zunanji vodja projektov ohranjati ravnovesje med različnimi interesi in zahtevami ter se prilagajati dinamičnim situacijam, ki se lahko pojavijo med izvedbo projekta.

Zunanji vodja projektov je torej ključna oseba, ki prispeva k uspehu organizacije pri izvedbi projektov, še posebej tistih, ki vključujejo sodelovanje z zunanjimi partnerji ali izvajalci, in njegovo strokovno znanje in izkušnje so neprecenljivi pri doseganju ciljev projekta.

mag. PRIMOŽ FRELIH
Globoke izkušnje iz IT projektnega vodenja tako na strani naročnika kot IT ponudnika, svetovalec uprav, CTO v digitalnem startup podjetju (rast do 100 zaposlenih). Za seboj ima več kot 100 projektov razvoja programske opreme, spletnih strani, digitalnih platform ter kampanj digitalnega marketinga. V več kot 15 letih izkušenj je agilno vodil mešane ekipe od 2 do 30 strokovnjakov (netehnoloških/vsebinskih ekspertov, tehnologov, front-, back-end in fullstack programerjev, QA inženirjev, Produktnih vodij, dizajnerjev, SEO strokovnjakov in testerjev). Razvil je pragmatično vitko metodologijo agilnega in tradicionalnega vodenja projektov. Več o meni