Najem zunanjega vodje projektov predstavlja smiselen korak za organizacije iz več razlogov. Prvič, zunanji vodje projektov prinašajo s seboj bogate [...]
SEO optimizacija je rešitev za preboj spletne strani med prve zadetke na Googlu, ko kupci iščejo ponudnike ali izdelke. S [...]
Mag. Primož Frelih je vpisan v katalog izvajalcev DIH Slovenije v okviru članstva v organizaciji IIBA. IIBA Slovenija sodeluje s [...]
Pred 20 leti sem za Gospodarski Vestnik napisal za tiste čase prebojni članek “Kako prodajati prek spleta in preživeti?”, ki [...]
V središču digitalne transformacije podjetja je še vedno človek. Inovativnost in kreativnost še kmalu ne bosta nadomeščeni z digitalnimi procesi. [...]
Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v [...]
Časi utopičnega vizualiziranja digitalne prihodnosti so mimo. Danes bi moral biti cilj sleherne organizacije vključitev v digitalno ekonomijo, kar pomeni [...]
Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v [...]